KOMINKI – POCZĄTEK | kwadratowo-kominki.pl

KOMINKI – POCZĄTEK

Kominek jest wspaniałym przykładem przyjaźni człowieka z ogniem, z ogniem oswojonym. Historia kominków sięga odległych lat i jest bardzo długa. Już ludzie prehistorii korzystali z ognia. Z czasem człowiek zaczął wykorzystywać jego właściwości dla swojego dobra. Historia miała ogromny wpływ na wygląd palenisk. Wpływ miał także rozwój techniki, rozwój sztuki, rozwój świata. Paleniska stawiane na wsiach różniły się od tych, które budowano w domach miejskich. Na wsi na pierwszym miejscu stawiano na funkcjonalność, a dopiero na drugim miejscu był wygląd, przynajmniej na początku. Z biegiem lat zaczęto większą uwagę przywiązywać do wyglądu paleniska.

BACK